சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   

Sindhi College - Office Details

map_icon

Get In Touch

To get in touch, complete this form and we'll get back to you as quickly as possible.

Sindhi College of Arts & Science,
146, Poonamallee High road, Near Thiruverkadu Temple Arch, Numbal, Chennai-600 077.

(044) 2680 2216

principal@sindhicollege.in
sindhicollegeoffice@gmail.com

Any Que?

Get in Touch