சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   

Faculty Profile - B.Com (General)

Dr. V. Hemalatha
Head of the Department

Work Experience : 30 Years

Qualifications : M.Com., M.phil., SLST., Ph.D

Dr. G. Santhamoorthy
Associate Professor

Work Experience : 20 Years

Qualifications : M.Com., M.phil., Ph.D

Mr. V. N. Thiyagarajan
Assistant Professor

Work Experience : 20 Years

Qualifications : M.Com., M.phil., M.B.A(Fin), M.B.A(HR), PGDCA

Mr.M.Kesava Venkateswara Rao
Assistant Professor

Work Experience : 15 Years 7 Months

Qualifications : M.Com., M.phil., PGDCA

Mr. S. Rajendran
Assistant Professor

Work Experience : 29 Years

Qualifications : M.Com., M.phil., B.Ed., SLST

Dr. S. Arumugam
Associate Professor

Work Experience : 18 Years

Qualifications : M.Com., M.phil., MBA, NET(COM), NET(MGT)., Ph.D

Mr. K. Nanda Gopal
Associate Professor

Work Experience : 14 Years

Qualifications : M.Com., M.phil., SET

Mrs. L. I. Mary Pauline
Assistant Professor

Work Experience : 20 Years

Qualifications : M.C.S., M.phil., M.B.A., M.Com, SET

-

Mr. K. Iyappan
Assistant Professor

Work Experience : 9 Years

Qualifications : M.Com., M.phil

Dr. Thanga Selvan
Associate Professor

Work Experience : 11 Years

Qualifications : M.Com., M.phil., M.B.A., Ph.D

Dr. S. Vijaya Lakshmi
Associate Professor

Work Experience : 12 Years 6 Months

Qualifications : M.Com., M.B.A., M.phil., Ph.D

Mr. G. Dhayanidhi
Assistant Professor

Work Experience : 3 Years

Qualifications : M.Com., M.phil

Ms. Swetha Malathy
Assistant Professor

Work Experience : 2 Year 3 Months

Qualifications : M.Com., M.B.A., M.phil

Dr.P.M.Roseline Bincy
Associate Professor

Work Experience : 15 Years

Qualifications : M.Com., M.phil., Ph.D

Mr. Ananthababu
Assistant Professor

Work Experience : 1 Year 6 Months

Qualifications : M.Com., M.phil

Dr. S. Pradeepa
Assistant Professor

Work Experience :4 Years 7 Months

Qualifications : B.B.A., M.Com., Ph.D.

Mrs. D. Poornima
Assistant Professor

Work Experience :3 Years 6 Months

Qualifications : M.Com., M.phil