சிந்திக்கல்லூரி தமிழ்த்துறை இலக்கியப் பேரவை சார்பில் 30.04.2021 அன்று மாலை 5 மணிக்கு இணையவழியில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.   


  Under Graduate       Post Graduate   

Post Graduate Courses

 


1 M.A. (Human Resource Management) mahrm@sindhicollege.in
2 M.S.W (Social Work) mcomgen@sindhicollege.in
3 M.Com (General) msw@sindhicollege.in