சிந்திக்கல்லூரி தமிழ்த்துறை இலக்கியப் பேரவை சார்பில் 30.04.2021 அன்று மாலை 5 மணிக்கு இணையவழியில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.   

Latest / Recent Events

10am to 1pm

STATISTICAL ANALYSIS USING SPSS (Basics & Applications)


- PG Department of Commerce

PG Department of Commerce in association with IQAC organised one-day Workshop on STATISTICAL ANALYSIS USING SPSS (Basics & Applications) on 24th March 2021 at 10.00 am to 1.00 pm (Venue : Conference Hall)

24

MAR
2021

Next Upcoming Events April 24th, 2021

Alumni Meeting - Registration Form


- Organized by all the Departments (UG/PG)

Read More


Welcome to Sindhi College

UG / PG Students - Admission Open for the Academic Year 2021-2022

 

 

Placement Facilities