சிந்திக்கல்லூரி தமிழ்த்துறை இலக்கியப் பேரவை சார்பில் 30.04.2021 அன்று மாலை 5 மணிக்கு இணையவழியில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.   

  Introduction       Sindhi Educational Society      Board of Management      Our Guiding Lights       Photo Galleries

Board of Management

 1 SHRI RAJALAL NICHANI PRESIDENT
2 SHRI J.C.PRAKASH VICE PRESIDENT
3 SHRI DANESH KUMAR CHHABRIA SECRETARY
4 SHRI OM PRAKASH JT. SECRETARY
5 SHRI ASHOK AHUJA TREASURER
6 SHRI SRICHAND CHABBRIA MEMBER
7 SHRI RAJESH KHANA MEMBER
8 SHRI GHANSHYAM HEMDEV MEMBER
9 SHRI BIHARILAL AHUJA MEMBER
10 SHRI RISHI M CHUGH MEMBER
11 SHRI NANDALAL POKARDAS MEMBER